Obvestilo o varnosti udeležencev v cestnem prometu v času spravil kmetijskih pridelkov ter problematika varstva cest

2110