Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku