Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Bojan Bočkorec, Krplivnik 36, 9205 Hodoš
  • namestnik predsednika Jože Korpič, Čepinci 147, 9203 Gornji Petrovci
  • članica Milena Tamaško, Hodoš 22, 9205 Hodoš
  • namestnica članice Adriana Tamaško, Hodoš 19, 9205 Hodoš
  • član Geza Toth st., Hodoš 13, 9205 Hodoš
  • namestnica člana Brigita Abraham, Hodoš 31, 9205 Hodoš
  • članica Katalin Bunderla, Hodoš 26, 9205 HODOŠ
  • namestnik člana Arpad Kerčmar, Krplivnik 29, 9205 Hodoš
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog