Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vlogo

Da
Je zahtevana - brez e-identitete je potrebno izpolnjeno vlogo natisniti, podpisati in poslati po pošti

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije